Rejestracja FAQ Użytkownicy Szukaj Forum Forum mieszkańców osiedla przy ul. Stryjeńskich 19 (Warszawa Ursynów) Strona Główna

Forum Forum mieszkańców osiedla przy ul. Stryjeńskich 19 (Warszawa Ursynów) Strona Główna » Forum ogólne » Walne i znowu straszą Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Następny
Napisz nowy temat  Odpowiedz do tematu Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat 
PostWysłany: Sob 18:50, 13 Gru 2014
Gość

 


" Jeżeli dasz mi taką gwarancję, to nie przyjdę na żadne walne."

LIKWIDACJA SPÓŁDZIELNI A PRAWA DO LOKALI W JEJ ZASOBACH

Likwidacja spółdzielni – postępowanie to jest uregulowane przez prawo spółdzielcze. Zmierza do wykreślenia spółdzielni z Krajowego Rejestru Sądowego. Z chwilą wykreślenia spółdzielnia przestaje istnieć oraz wygasa członkostwo wszystkich członków w tej spółdzielni. Jednak przed wykreśleniem spółdzielni z rejestru musi nastąpić zaspokojenie wszystkich jej długów, powinno się ściągnąć wszystkie jej wierzytelności, a także spieniężyć majątek spółdzielni najlepiej poprzez sprzedaż.
Kwestia co z prawami do lokali spółdzielni powstaje z chwilą, gdy w ramach likwidacji następuje sprzedaż budynku spółdzielni z lokalami, z których korzystają członkowie i inne osoby mające tytuł prawny do lokalu. Taki budynek może nabyć inna spółdzielnia mieszkaniowa albo inny podmiot niebędący taką spółdzielnią. W sytuacji pierwszej nic się nie zmienia i dotychczasowi posiadacze lokali zachowują bez zmian nabyte prawa do tych lokali, a ponadto mogą ubiegać się o przyjęcie do spółdzielni nabywającej budynek.
Jeżeli budynek nabywa podmiot niebędący spółdzielnią mieszkaniową, to wówczas następują z mocy prawa przekształcenia prawne, które reguluje art. 17 ( 18 ) ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, że z mocy prawa dotychczasowe spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu przekształca się w prawo odrębnej własności lokalu lub we własność domu jednorodzinnego.
Jeżeli już była ustanowiona własność wyodrębnionego lokalu, to nic się nie zmienia i ta własność trwa dalej.
Natomiast inaczej kształtuje się sytuacja prawna osób mających spółdzielcze lokatorskie prawa do lokalu. W przypadku nabycia budynku przez inną spółdzielnię mieszkaniową dotychczasowi posiadacze prawa lokatorskiego zachowują bez zmian to prawo i mają prawo ubiegać się o przyjęcie do tej spółdzielni, która nabyła budynek likwidowanej spółdzielni.
Jeżeli nabywca nie jest spółdzielnią mieszkaniową, to wówczas spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu z mocy prawa przekształca się w prawo najmu podlegające przepisom ustawy o ochronie praw lokatorów. – art. 16 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
Pozostaje jeszcze do omówienia sytuacja wyjątkowa, ale istniejąca w rzeczywistości SM PAX. Mianowicie co w sytuacji, kiedy spółdzielnia nie ma tytułu do gruntu, na którym wybudowała budynek mieszkalny, tzn. nie ma do niego prawa własności ani prawa użytkowania wieczystego?
Sprawa ta nie jest w sposób jasny i jednoznaczny uregulowana w obowiązującym prawie, dlatego kwestię tę reguluje orzecznictwo sądów, w tym przede wszystkim Sąd Najwyższy, który 24 maja 2013 r. w składzie 7 sędziów rozstrzygnął zagadnienie prawne, dotyczące właśnie takiej sytuacji. Chodziło o to, czy można w takich sytuacjach braku tytułu spółdzielni do gruntu zakładać księgi wieczyste dla spółdzielczych własnościowych praw do lokali. Sąd odpowiedział na to pytanie negatywnie, że nie można a przy okazji określił, jaki charakter prawny mają takie spółdzielcze własnościowe prawa do lokali znajdujące się w budynkach posadowionych na gruncie nienależącym do spółdzielni. Mianowicie Sąd Najwyższy w uzasadnieniu stwierdził, że takie spółdzielcze własnościowe prawa do lokali są tymczasowymi prawami podmiotowymi, tymczasowymi, ale przekształcą się w prawa definitywne dopiero po uzyskaniu przez spółdzielnię prawa własności, bądź użytkowania wieczystego gruntu, na którym stoi budynek.

Z powyższego rozstrzygnięcia wynikają dwa wniosku:

1. SM PAX, ustanawiając spółdzielcze własnościowe prawo do lokali w budynkach, które nie są wzniesione na gruncie należącym do spółdzielni, naruszyła prawo, wprowadziła osoby, którym przydzieliła to prawo, w błąd, co więcej przez szereg lat nic nie robiła, aby uzyskać tytuł do gruntu, aby tymczasowe prawo przekształciło się w prawo definitywne, mimo że wzięła kwoty za przyznanie (ustanowienie) tego prawa, które było tylko z nazwy spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu, a w rzeczywistości stanowiło tymczasowość tego prawa. To Zarząd Spółdzielni PAX nie wykonał wszystkich formalności, aby posiadacze lokali mogli uzyskać definitywne własnościowe prawo do lokalu.

2. Kwestia ta musi być naprawiona w postępowaniu likwidacyjnym, albowiem zwykle trwa ono kilka lat i likwidator może, a nawet powinien w toku likwidacji uzyskać tytuły do gruntów tam, gdzie spółdzielnia takich tytułów nie posiada. Skoro nie zrobił tego Zarząd mimo upływu kilku. a może kilkunastu lat, (warto zapytać Zarząd, czy podjął w tym zakresie jakieś starania, i czy może je udokumentować), to obecnie zadanie to może wypełnić likwidator spółdzielni, ponieważ spółdzielnia postawiona w stan likwidacji nadal istnieje, ma osobowość prawną, tylko istnieje jako spółdzielnia w likwidacji.
PostWysłany: Sob 20:07, 13 Gru 2014
Gość

 


Likwidacja to ostateczność która niesie ze sobą wiele niewiadomych.
Postarajmy się wybrać Radę Nadzorcza która pozbędzie się zarząd i zrobi porządek w SM PAX. Nie jest to nieosiągalne, wystarczy wysiłek by zachęcić sąsiadów do przyjścia na walne zorganizowane przez kuratora.
Jak się uda to będziemy mogli podjąć świadoma decyzję co dalej na podstawie rzetelnych informacji o stanie spółdzielni. Poza tym odblokuje to możliwość przewłaszczeń, co za tym idzie pozwoli na powstawanie wspólnot.
Kto będzie chciał ten odejdzie ze spółdzielni.
Taki jest planowany kierunek zmian.
PostWysłany: Sob 20:10, 13 Gru 2014
Gość

 


To żadna gwarancja. Nic nie jest napisane o przejmowaniu lub nie hipotek.
a to, że jeżeli budynek nabywa podmiot niebędący spółdzielnią mieszkaniową i wówczas następują z mocy prawa przekształcenia prawne, które reguluje art. 17 ( 18 ) ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, że z mocy prawa dotychczasowe spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu przekształca się w prawo odrębnej własności lokalu, to ja wiem i na darmo te kilometrowe cytaty, a może po prostu trudno jest powiedzieć nie wiem, jak się nie wie, ale uważa się za speca, a ja wiem trochę więcej. Niestety nie mogę przesłać linku, a rejestrować nie chcę.
PostWysłany: Sob 21:08, 13 Gru 2014
Gość

 


Anonymous napisał:
Likwidacja to ostateczność która niesie ze sobą wiele niewiadomych.
Postarajmy się wybrać Radę Nadzorcza która pozbędzie się zarząd i zrobi porządek w SM PAX. Nie jest to nieosiągalne, wystarczy wysiłek by zachęcić sąsiadów do przyjścia na walne zorganizowane przez kuratora.
Jak się uda to będziemy mogli podjąć świadoma decyzję co dalej na podstawie rzetelnych informacji o stanie spółdzielni. Poza tym odblokuje to możliwość przewłaszczeń, co za tym idzie pozwoli na powstawanie wspólnot.
Kto będzie chciał ten odejdzie ze spółdzielni.
Taki jest planowany kierunek zmian.


Bardzo mi się to podejście podoba, jestem takiego samego zdania.

Nie róbmy rewolucji, upadłości, likwidacji, tylko wybierzmy sensowny organ kontrolny, na WZ zwołanym przez kuratora.

Jeżeli takie jest stanowisko Stowarzyszenia, to ja je popieram.

Rada Nadzorcza ma największą władzę w spółdzielni, podejmuje strategiczne decyzje w tym finansowe, dlatego właśnie od niej trzeba zacząć, a przede wszystkim trzeba po wyborach większej przejrzystości, prześwietlenia finansów itp.

To jest umiarkowane stanowisko i takie uważam, jest w stanie poprzeć większa ilość osób. Po prostu zmiany są w tej spółdzielni niezbędne. Potrzebna jest też rzetelna informacja o jej finansach i działalności.
PostWysłany: Sob 22:55, 13 Gru 2014
Gość

 


uwłaszczenia odblokuje 19 milionów dla Wójcickiego;
PostWysłany: Sob 23:04, 13 Gru 2014
Gość

 


Anonymous napisał:
uwłaszczenia odblokuje 19 milionów dla Wójcickiego;


A można jaśniej, bo nie chwytam?
PostWysłany: Nie 14:46, 14 Gru 2014
Gość

 


Kiedy następna II grupa ma termin walnego?
Powinny być już zawiadomienia dla tej grupy, czy są?
PostWysłany: Nie 23:34, 14 Gru 2014
Gość

 


" i na darmo te kilometrowe cytaty, a może po prostu trudno jest powiedzieć nie wiem, jak się nie wie, ale uważa się za speca, a ja wiem trochę więcej. "

z tą wiedzą trzeba robić doktorat na wydziale prawa i uczyć studentów, żeby potem nie zadawali głupich pytań, mieszkając w lokalu np. SM Pax
PostWysłany: Pon 10:33, 15 Gru 2014
Gość

 


Anonymous napisał:
" i na darmo te kilometrowe cytaty, a może po prostu trudno jest powiedzieć nie wiem, jak się nie wie, ale uważa się za speca, a ja wiem trochę więcej. "

z tą wiedzą trzeba robić doktorat na wydziale prawa i uczyć studentów, żeby potem nie zadawali głupich pytań, mieszkając w lokalu np. SM Pax


ale też nie odpowiadali formułkami czerpanymi prosto z neta. A poza tym to żadna odpowiedź, bo w niej nic nie ma na temat tego czy hipoteki przejmuje się czy nie w razie likwidacji.
PostWysłany: Pon 10:58, 15 Gru 2014
Gość

 


Anonymous napisał:
...można złożyć wniosek o odwołanie zarządu.


Rada Nadzorcza powinna wypie....ić Ślązaka natychmiast i dyscyplinarnie bez obawy naruszenia jakichkolwiek przepisów, umów lub kontraktów. Na podstawie par 80 pkt 1 ust 2,3,4 i pkt 3, ze względu na to, że Ślązak jako prezes CEE sp z o.o. prowadzi działalność konkurencyjną w stosunku do SM Pax.
PostWysłany: Pon 14:13, 15 Gru 2014
Gość

 


Ale najpierw musimy wybrać Rade Nadzorczą która to zrobi.
Zachęcam więc do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu które zwoła Kurator.
PostWysłany: Wto 9:18, 16 Gru 2014
Gość

 


Anonymous napisał:
Kiedy następna II grupa ma termin walnego?
Powinny być już zawiadomienia dla tej grupy, czy są?


Ponawiam pytanie jak powyżej
PostWysłany: Wto 9:35, 16 Gru 2014
Gość

 


Ślązak z Marjańskim (bo przecież nie walne) wyznaczyli ten termin na dziś tj 16.12.2014. O zawiadomieniach nic nie wiem.
PostWysłany: Wto 10:33, 16 Gru 2014
Gość

 


Anonymous napisał:
Ślązak z Marjańskim (bo przecież nie walne) wyznaczyli ten termin na dziś tj 16.12.2014. O zawiadomieniach nic nie wiem.


A to ciekawe. W stowarzyszeniu jest przecież kilka osób z II grupy i oni nie wiedzą czy dostali zawiadomienie czy nie? czy na ich osiedlu wywieszono informację o walnym, czy nie? Rolling Eyes
PostWysłany: Wto 14:42, 16 Gru 2014
Gość

 


co ty w kółko o II grupie - tu jest grupa I i my już mieliśmy walne; nie wiem czy byłeś zainteresowany nim czy nie, ale było raczej z tych
raczej zwalonych, ale zarząd opisze je pewnie piękną poezją, głównie jako życzenia pobożne na Święta; oby żyło nam sie w paksie i takie tam inne bambodżambo;
[/b]
Walne i znowu straszą
  Forum Forum mieszkańców osiedla przy ul. Stryjeńskich 19 (Warszawa Ursynów) Strona Główna » Forum ogólne
Możesz pisać nowe tematy
Możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Wszystkie czasy w strefie CET (Europa)  
Strona 6 z 8  
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Następny
  
  
 Napisz nowy temat  Odpowiedz do tematu  fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Powered by phpBB © phpBB Group
Theme designed for Trushkin.net | Themes Database.
Regulamin