Rejestracja FAQ Użytkownicy Szukaj Forum Forum mieszkańców osiedla przy ul. Stryjeńskich 19 (Warszawa Ursynów) Strona Główna

Forum Forum mieszkańców osiedla przy ul. Stryjeńskich 19 (Warszawa Ursynów) Strona Główna » Forum ogólne » Walne Zgromadzenie cz. 3 drugi termin.
Napisz nowy temat  Odpowiedz do tematu Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat 
Walne Zgromadzenie cz. 3 drugi termin.
PostWysłany: Śro 11:53, 04 Lip 2012
Gość

 


Dezyderat III części Walnego Zgromadzenia SM PAX
z dnia 3 lipca 2012 roku

Członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej PAX zebrani 3 lipca 2012 roku zwracają się do Rady Nadzorczej SM PAX z żądaniem o zdyscyplinowanie Zarządu i ukaranie stosowną karą członków Zarządu w osobach: Andrzej Ślązak (prezes) i Andrzej Szklarski (zastępca prezesa), których podpisy znajdują się na ogłoszeniach zwołujących Walne Zgromadzenie SM PAX.

Uzasadnienie.
Zarząd w osobach panów Andrzeja Ślązaka i Andrzeja Szklarskiego w sposób karygodny lekceważy postanowienia Statutu SM PAX, Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia SM PAX i Regulaminu Zarządu SM PAX.
1. Zarząd nie umieścił w porządku obrad Walnego Zgromadzenia SM PAX prawidłowo zgłoszonych przez członków spółdzielni ośmiu projektów uchwał i wniosków. Jest to naruszenie §60 ust. 9 Statutu SM PAX: Zarząd jest zobowiązany do przygotowania pod względem formalnym i przedłożenia pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu projektów uchwał i poprawek zgłoszonych przez członków Spółdzielni.
2. Zarząd uzurpuje sobie prawo decydowania, które projekty uchwał zgłoszonych przez członków spółdzielni mogą być procedowane podczas Walnego Zgromadzenia, a które – nie. Jest to karygodne, autorytarne rozszerzenie kompetencji Zarządu – naruszenie §75 Statutu SM PAX, i §4 Regulaminu Zarządu, w których wymienione jest, co należy do kompetencji Zarządu.
3. Zarząd ograniczył prawa członków Spółdzielni Mieszkaniowej PAX. Jest to naruszenie §9 ust.5 lit. a Statutu SM PAX: Członkowi Spółdzielni przysługuje prawo do czynnego udziału w życiu Spółdzielni, pracach samorządu – głownie poprzez uczestniczenie z głosem decydującym w Walnym Zgromadzeniu.
4. Zarząd w sposób ostentacyjny zlekceważył i nie wykonał uchwały III części Walnego Zgromadzenia z dnia 19 czerwca 2012 r. nakazującej Zarządowi uzupełnienie porządku obrad Walnego Zgromadzenia przez umieszczenie w porządku obrad Walnego Zgromadzenia prawidłowo wniesionych wniosków i projektów uchwał – naruszenie §67 ust.4 Statutu oraz §9 ust. 1 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia: Uchwały Walnego Zgromadzenia obowiązują wszystkich członków Spółdzielni oraz wszystkie jej organy oraz §5 ust. 1 lit. q. Regulaminu Zarządu: Do kolegialnych decyzji Zarządu zastrzeżone swą następujące sprawy:(lit. q) ...wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej.
Umieszczenie w porządku obrad w pkt. 10 „Głosowanie wniosków wniesionych w terminie 14 dni przed I częścią Walnego Zgromadzenia” jest manipulacją Zarządu i w żaden sposób nie jest wykonaniem uchwały III części Walnego Zgromadzenia.
5. Destrukcyjne, bezprawne działanie Zarządu zwiększa koszty organizacji Walnego Zgromadzenia, a więc jest to wysoce naganne działanie Zarządu na szkodę całej Spółdzielni.
Wobec naruszenia podstawowych aktów prawnych Spółdzielni, tj. Statutu SM PAX, Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia SM PAX i Regulaminu Zarządu, zwracamy się do Rady Nadzorczej i zgodnie z §4 ust 1.2.3. oraz ust. 1.6 i 1.9 Regulaminu Rady Nadzorczej SM PAX domagamy się przykładnego ukarania członków Zarządu: Andrzeja Ślązaka (prezesa) i Andrzeja Szklarskiego (zastępcę prezesa).
O decyzji Rady Nadzorczej należy powiadomić wszystkich członków SM PAX na stronie internetowej: www_pax_com_pl
Sekretarz Przewodniczący
Ewa Zarzycka Julian Mach
PostWysłany: Śro 11:56, 04 Lip 2012
Gość

 


Uchwała III części Walnego Zgromadzenia
z dnia 3 lipca 2012 r.
Wobec destrukcji Zarządu SM PAX i karygodnego zlekceważenia uchwały III części Walnego Zgromadzenia z dnia 19 czerwca 2012 r. przez ostentacyjne nieumieszczenie w porządku obrad ośmiu projektów uchwał i wniosków prawidłowo złożonych przez członków SM PAX – III część Walnego Zgromadzenia postanawia:
§ 1
Przerwać obrady bez wyczerpania porządku obrad.
§ 2
Ponownie zobowiązać Zarząd do bezwzględnego uzupełnienia porządku obrad Walnego Zgromadzenia przez umieszczenie enumerycznie w porządku obrad Walnego Zgromadzenia prawidłowo wniesionych ośmiu wniosków i projektów uchwał przez członków Spółdzielni Mieszkaniowej PAX.
§ 3
Dokończenie obrad III części Walnego Zgromadzenia SM PAX zgodnie z § 17 ust. 2 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia SM PAX wyznacza się na 29 listopada 2012 r. Miejsce i godzinę rozpoczęcia ogłosi Zarząd w uzupełnionym porządku obrad, wywieszonym na klatkach schodowych na 7 dni przed dniem odbycia przerwanej III części Walnego Zgromadzenia.

Sekretarz Przewodniczący
Ewa Zawadzka Julian Mach


Pouczenie.
Zarząd zobowiązany jest bezwzględnie wykonać uchwały Walnego Zgromadzenia. Mówią o tym: Statut (§67 ust.4), Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia (§9 ust. 1) oraz Regulamin Zarządu (§5 ust. 1 lit. q.).
Zarząd jeżeli uważa, że uchwała Walnego Zgromadzenia jest sprzeczna z postanowieniami Statutu bądź dobrymi obyczajami lub godzi w interesy Spółdzielni albo ma na celu pokrzywdzenie jej członka ma prawo uchwałę zaskarżyć do sądu (§67 ust.5 Statutu SM PAX).
PostWysłany: Śro 12:15, 04 Lip 2012
Marek_

 
Dołączył: 30 Sie 2011
Posty: 162
Przeczytał: 0 tematówOchrona znów wpuszczała tylko członków SM z mandatami.
Najzabawniejsza była konsternacja pracowników SM gdy prezydium zebrania poprosiło o mandaty i listę. No bo jak tu zdecydować czy wpuścić kogoś na salę czy nie?
Po interwencji przewodniczącego wpuścili i mnie, a mąż jednej z członkiń , gdy mu odmówili wpuszczenia na salę wezwał Policję.
Policja staje się chyba nieodłącznym elementem Walnego Zgromadzenia w SM PAX.
Zobacz profil autora
PostWysłany: Śro 12:36, 04 Lip 2012
goosc
Gość

 


Prosimy o relacje z WZ, czy odbyły się jakies głosowania?
PostWysłany: Śro 12:38, 04 Lip 2012
Gość

 


goosc napisał:
Prosimy o relacje z WZ, czy odbyły się jakies głosowania?


Przpraszam wszystko juz jasne
Protokół z III części Walnego Zgromadzenia Etap 2
PostWysłany: Czw 7:47, 12 Lip 2012
Marek_

 
Dołączył: 30 Sie 2011
Posty: 162
Przeczytał: 0 tematówProtokół
z obrad Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „PAX”
w dniu 3 lipca 2012 r. w Warszawie w Centrum Finansowym „Puławska”
(części III – budynki Rzymowskiego 17, 19, 33, Jadźwingów 1, 2,
Modzelewskiego 6, 8, 10, 12, Wyścigowa 18, 20.)

Zebranie jest kontynuacją przerwanego zebrania z 19 czerwca 2012 r., na którym podjęta została uchwała o uzupełnieniu przez Zarząd SM PAX porządku obrad o osiem punktów i wyznaczono termin kontynuacji Walnego Zgromadzenia III części na 3 lipca 2012 r.
Przybywający na zebranie mieszkańcy osiedli zostali przez Zarząd zaskoczeni bulwersującą sytuację. Przed wejściem na salę stali dwaj ochroniarze z MW Finance Group wynajęci przez prezesa SM PAX Andrzeja Ślązaka. Pan prezes A. Ślązak na pytanie przewodniczącego zebrania „co ci panowie tu robią?”, odpowiedział, że odpowiada za bezpieczeństwo zebrania i dlatego wynajął ochronę, ponieważ doszło do bójki na V części Walnego Zgromadzenia, gdzie członek Rady Nadzorczej p. Artur Zieliński uderzył pięścią w twarz członka Spółdzielni p. Wiesława Geblera.
Na kategoryczne żądanie przewodniczącego zebrania, aby „zdjął ochronę”, prezes odpowiedział, że nie zrobi tego, bo odpowiada za porządek i bezpieczeństwo. Również nie przystał na kompromisową propozycję przewodniczącego, aby skoro się boi, to nich ci dwaj panowie staną za nim i go pilnują, a członkowie Spółdzielni żeby mogliby swobodnie wchodzić na salę.
Obecni na sali wrażali oburzenie taką postawą prezesa Zarządu SM PAX.
Wobec co najmniej dziwnej postawy prezesa A. Ślązaka, przewodniczący, p. Julian Mach rozpoczął przerwane 19 czerwca 2012 r. obrady Walnego Zgromadzenia. Przewodniczący poprosił o listę obecności. Ogółem wydano 33 mandaty.
Na wstępie przewodniczący oświadczył, że Zarząd w powiadomieniu o dzisiejszym zebraniu nie umieścił w porządku obrad 8 punktów, do czego był zobowiązany uchwałą III części Walnego Zgromadzenia z dnia 19 czerwca 2012 r. Tym samym Zarząd złamał przepisy Statutu, Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia oraz Regulaminu Zarządu.
Przewodniczący zebrania p. J. Mach odczytał Dezyderat III części Walnego Zgromadzenia skierowany do Rady Nadzorczej o zdyscyplinowanie i stosowne ukaranie członków Zarządu (Dezyderat w załączeniu do protokołu).
Wobec nie wykonania uchwały III części Walnego Zgromadzenia z dnia 19 czerwca 2012 r. przewodniczący odczytał nową uchwałę przerywającą obrady i nakazującą Zarządowi bezwzględne uzupełnienie porządku obrad o osiem prawidłowo zgłoszonych projektów uchwał i wniosków.
Uchwała w głosowaniu jawnym została przyjęta: „za” oddano 32 głosy, przeciw” – 1 głos, nikt się nie wstrzymał.
Podjętą uchwałą zebranie III części Walnego Zgromadzenia SM PAX nakazuje Zarządowi uzupełnienie porządku obrad o osiem wniesionych projektów uchwał i wniosków i ustala wznowienie zebrania w dniu 29 listopada 2012 r. (Uchwała w załączeniu do protokołu).
Przewodniczący podziękował obecnym za przybycie i przerwał obrady Walnego Zgromadzenia. Zarząd (A. Ślązak, A. Szklarski, S. Tarnowski) oraz przewodniczący Rady Nadzorczej P. Żylonis natychmiast opuścili salę.
Obecni na sali członkowie Spółdzielni wyrazili chęć kontynuowania zebrania. Bez obawy o zagrożenie bezpieczeństwa prawie wszyscy pozostali na sali. W swobodnej dyskusji poruszano głównie dwa tematy: bezprecedensowe zachowania Zarządu na Walnym Zgromadzeniu i jaka może być przyszłość Spółdzielni.
Nieformalna część zebrania trwała ponad godzinę.
Na tym protokół III części Walnego Zgromadzenia odbytego 3 lipca 2012 r. zakończono.

Załączniki:
- Listy obecności.
- Niewydane mandaty (od nr 34 do 192).
- Uchwała III części Walnego Zgromadzenia SM PAX z dnia 3 lipca 2012 r.
- Dezyderat III części Walnego Zgromadzenia skierowany do Rady Nadzorczej.
Zobacz profil autora
Waklne zgromadzenie Listopad 2012
PostWysłany: Czw 9:50, 22 Lis 2012
PRZENIESIONY
Czw 11:30, 22 Lis 2012
Eleanor Roosevelt

 
Dołączył: 03 Lip 2012
Posty: 90
Przeczytał: 0 tematówTerminy kolejnych części walnego Zgromadzenia:
grupa I - 28 listopada 2012 r.
grupa III - 29 listopada 2012 r.

poniżej ogłoszenia dla tych grup.
[do administratora, proszę o połączenie wątków]Zobacz profil autora
Walne Zgromadzenie cz. 3 drugi termin.
  Forum Forum mieszkańców osiedla przy ul. Stryjeńskich 19 (Warszawa Ursynów) Strona Główna » Forum ogólne
Możesz pisać nowe tematy
Możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)  
Strona 1 z 1  

  
  
 Napisz nowy temat  Odpowiedz do tematu  fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Powered by phpBB © phpBB Group
Theme designed for Trushkin.net | Themes Database.
Regulamin