Rejestracja FAQ Użytkownicy Szukaj Forum Forum mieszkańców osiedla przy ul. Stryjeńskich 19 (Warszawa Ursynów) Strona Główna

Forum Forum mieszkańców osiedla przy ul. Stryjeńskich 19 (Warszawa Ursynów) Strona Główna » Rada Osiedla » wnioski RO
Napisz nowy temat  Odpowiedz do tematu Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat 
wnioski RO
PostWysłany: Sob 12:59, 28 Sty 2012
Prascovia

 
Dołączył: 17 Wrz 2007
Posty: 347
Przeczytał: 0 tematówWniosek nr 1
Rady Osiedla na Stryjeńskich 19


Rada Osiedla Stryjeńskich 19 na posiedzeniu w dniu 16 stycznia 2012 r. na podstawie art. 81. 1. ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, oraz § 9 pkt.7 i 10 Statutu w związku z § 89 pkt.3 i 6 Statutu SM PAX, wnosi do Zarządu Spółdzielni PAX o:1. aktualny, podpisany przez Radę Nadzorczą regulamin Rad Osiedli SMPAX.

2. W związku z niewywiązywaniem się SMPAX z ustawowego obowiązku umieszczania uchwał sp-ni na stronie internetowej SMPAX - art 8.1 ust.3, RO na podstawie art 81. 1. usm. oraz § 9 Statutu SM PAX wnosi o przekazanie przewodniczącej Rady Osiedla na Stryjeńskich 19 wszystkich uchwał Rady Nadzorczej i Zarządu SMPAX podjętych po Walnym w czerwcu 2011 r. do chwili obecnej, oraz przekazywanie na bieżąco podejmowanych uchwał tych organów.Wniosek nr 2
Rady Osiedla na Stryjeńskich 19

Rada Osiedla Stryjeńskich19 na posiedzeniu 16 stycznia 2012 r. na podstawie § 9 pkt.10 Statutu, a także art.4 ust. 41. Ustawy o Spółdzielniach Mieszkaniowych w związku z § 89 pkt.3 i 6 oraz § 74 ust. 7 Statutu, a także na podstawie Regulaminu GZM pkt.2.3.5. występuje do SMPAX z wnioskiem o:

Przedstawienie rozliczenia funduszu remontowego, oraz konserwacji bieżącej za rok 2010, oraz 2011, wraz z wyjaśnieniem w jaki sposób została rozliczona różnica wynikająca z planowanych odpisów i poniesionych nakładów.

Ustawa o Spółdzielniach Mieszkaniowych art.4 ust. 41.
„Zarząd spółdzielni prowadzi odrębnie dla każdej nieruchomości:
1) ewidencję i rozliczenie przychodów i kosztów, o których mowa w ust. 1-2 i 4,
2) ewidencję wpływów i wydatków funduszu remontowego zgodnie z art. 6 ust. 3; ewidencja wpływów i wydatków funduszu remontowego na poszczególne nieruchomości powinna uwzględniać wszystkie wpływy i wydatki funduszu remontowego tych nieruchomości.”
Analogiczna zasada występuje w Regulaminie GZM pkt.2.3.5.
„Po rozliczeniu wyniku finansowego za dany rok sporządza się dla każdej nieruchomości rozliczenie obejmujące:
3) kwotę naliczonych odpisów na fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych,
4) kwotę poniesionych przez Spółdzielnię nakładów na remonty danej nieruchomości,
sposób rozliczenia różnicy między poz.l a poz.2”


Wniosek nr 3
Rady Osiedla na Stryjeńskich 19


Rada Osiedla Stryjeńskich19 na na posiedzeniu w dniu 16 stycznia 2012 r. na podstawie art. 81. 1. usm oraz § 9 pkt.7 i 10 oraz § 74 ust. 7 Statutu SMPAX w związku z § 89 pkt.3 i 6 Statutu SMPAX, wnosi do Zarządu Spółdzielni PAX o:

1. Pisemne wyjaśnienie struktury zadłużenia w opłatach eksploatacyjnych na osiedlu Stryjeńskich 19, w tym zestawienie zadłużenia krótkookresowego - do 3 miesięcy, do 6 miesięcy i powyżej 6 miesięcy, z podziałem na poszczególne budynki oraz z liczbą zadłużonych lokali

2. Pisemne zestawienie zadłużonych lokali mieszkalnych i użytkowych znajdujących się na terenie osiedla na Stryjeńskich 19 wraz z w/w strukturą zadłużenia.

3. Pisemne przedstawienie zadłużenia SM PAX wobec podmiotów zewnętrznych tj. dostawcy wody, ciepła, odbiorcy śmieci, a także Miasta st. Warszawy z tytułu opłat .

4. Pisemne wyjaśnienie jak rozliczane będą należności w opłatach eksploatacyjnych osób które zostały wskazane przez SM jako dłużnicy do Urzędu Skarbowego.


Wniosek nr 4
Rady Osiedla na Stryjeńskich 19


Rada Osiedla Stryjeńskich 19, na posiedzeniu w dniu 16 stycznia 2012 r. na podstawie art. 81. 1. usm i § 9 pkt.7 i 10 oraz § 74 ust. 7 Statutu SMPAX w związku z § 3 pkt.3 i 6 Regulaminu RO, wnosi do Zarządu Spółdzielni PAX o:

1. Przekazanie RO Protokołu z ostatniego przeglądu technicznego na Stryjeńskich 19, gdyż między innymi na jego podstawie plan remontów na każdy nowy okres roczny, powinien być opiniowany przez RO.
2. Przekazanie aktualnej propozycji planów remontów przewidzianych na rok 2012 przez administrację SM PAX, oraz pismo z opinią w sprawie remontów na 2012 przedniej RO.
3. Przekazanie opinii pana Wysocińskiego w sprawie przecieków i nieszczelności od strony patio w garażu na Stryjeńskich.

Ponadto domagamy się odgrzybienia budynku, co szczególnie widoczne jest na II a także na I poziomie klatek schodowych przy wejściach do garażu w całym budynku,w przeciwnym wypadku będzie konieczne zgłoszenie tej sprawy do Sanepidu, a także Nadzoru Budowlanego, gdyż zagrzybienie oprócz poważnych skutków zdrowotnych, powoduje niszczenie struktury fundamentów i substancji budynku.


Wniosek nr 5
Rady Osiedla na Stryjeńskich 19Rada Osiedla Stryjeńskich19 na na posiedzeniu w dniu 16 stycznia 2012 r. na podstawie art. 81. 1. usm oraz § 9 pkt.7 i 10 i § 74 ust. 7Statutu SM PAX. w związku z § 89 pkt.3 i 6 Statutu SMPAX, wnosi do Zarządu Spółdzielni PAX do wglądu o :


1/ książkę obiektu,
2/ protokóły ostatnich badań:
  a. instalacji elektroenergetycznych,
b. instalacji piorunochronnej,
4/ karty/książki eksploatacji urządzeń pożarowych:
a. instalacji sygnalizacji alarmu pożaru,
b. instalacji monitoringu pożarowego,
c. instalacji monitoringu elektronicznego i kamer telewizyjnych,
d. instalacji kontroli dostępu,
e. instalacji hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych,
f. wodnej instalacji tryskaczowej,
g. bram i kurtyn pożarowych,
h. drzwi ppoż i drzwi dymoszczelnych,
i. gaśnic, hydrantów wewnętrznych i zaworów hydrantowych,
k. klap dymowych i central sterujących tymi klapami,
l. wentylacji mechanicznej (bytowej i oddymiającej),
m. oświetlenia awaryjnego-ewakuacyjnego,
n. bram żaluzjowych do garażu,
o. dźwigów dla ekip ratunkowych.
5/ faktur za konserwację w/w instalacji i urządzeń.

Dokumenty te potrzebne są do wydania opinii w sprawie remontów i konserwacji dot. 2012 roku, oraz skontrolowania pracy wykonywanej przez administratora budynku.


Wniosek nr 6
Rady Osiedla na Stryjeńskich 19


Rada Osiedla Stryjeńskich 19 na posiedzeniu w dniu 16 stycznia 2012 r. na podstawie art. 81. 1. oraz art 4 ust 64.ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, oraz § 9 pkt.7 i 10 Statutu w związku z § 89 pkt.3 i 6 Statutu SM PAX, wnosi do Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej PAX o pisemne przedstawienie przyczyn podwyżki opłat eksploatacyjnych obowiązujących od 1 stycznia 2012 r. oraz o wyjaśnienie wysokości tej podwyżki:
dlaczego opłata za konserwację bieżącą wzrasta z 0,30 zł do 0,45 zł na m2 (wzrost o 50%),
dlaczego opłata za fundusz remontowy wzrasta z 0,80 zł do 1,07 zł na m2 (wzrost o ponad 33%),
dlaczego opłata za garaż wzrasta z 3,83 zł do 4,23 zł na m2 (wzrost o ponad 10%).

Jednocześnie Rada Osiedla zwraca uwagę na fakt, iż, według art. 4 ust 7 ustawy
o spółdzielniach mieszkaniowych, obowiązkiem Spółdzielni jest przedstawienie na piśmie przyczyn każdej podwyżki opłat eksploatacyjnych i kalkulacji ich wysokości.

Wniosek nr 7
Rady Osiedla Stryjeńskich 19

Na posiedzeniu w dniu 16 stycznia 2012 r. na podstawie § 74 ust. 7 Statutu w celu możliwości realizacji § 3 pkt. 6 Regulaminu Rad Osiedli, Rada Osiedla Stryjeńskich 19 wnosi do Zarządu Spółdzielni PAX o:


1. Niezwłoczne wykonanie naprawy odpadniętych tynków sufitowych (kl. G,H,E) ,oraz dylatacji na korytarzach w klatkach schodowych : G, H, J oraz innych uszkodzeń tynków i cokolików przypodłogowych na wszystkich klatkach, a także naprawy płytek terakotowych w klatce H na poziomie minus 2 w przedsionku windy przewidzianej dla ekip ratowniczych, oraz odmalowanie klatek A,B,C ( klatki te nie były odmalowane od 10 lat).
2. Wyjaśnienie konieczności oświetlania skarpy od strony ul. Jaworowej, co generuje dodatkowe koszty.
3. Naprawę skrzydła drzwiowego w oknie balkonowym na klatce H na trzecim piętrze w obrębie dźwigu osobowo-towarowego.
4. Regulację oświetlenia korytarzy i klatek schodowych (skrócenie czasu działania z 9 min 15 sek. do 4 min.) oraz naprawę wyłącznika oświetlenia klatki D – światło na klatce pali się przez 24 godziny.


Wniosek nr 8
Rady Osiedla na Stryjeńskich 19Rada Osiedla Stryjeńskich 19 wnosi do Zarządu Spółdzielni PAX o:


komisyjne ( z udziałem jako członka komisji – mieszkańca naszego osiedla płk w stanie spoczynku mgr inż. pożarnictwa Marka Okraj) sprawdzenie funkcjonowania 6 (sześciu ) istniejących przeciwpożarowych wyłączników prądu w strefach pożarowych garażu podziemnego w naszym budynku. Według informacji Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej m. st. Warszawy, niektóre z zamontowanych przeciwpożarowych wyłączników prądu nie zapewnia całkowitego zdjęcia napięcia prądu elektrycznego w obsługiwanych przez nie strefach, zostało to stwierdzone podczas ostatniej kontroli i potwierdzone decyzją administracyjną z terminem realizacji do 15.04.2010 r.
Wynik przeprowadzonych prób ma wpływ na ewentualną korektę planu finansowego remontów w 2012 r. na naszym osiedlu.
Sprawę prosimy potraktować jako pilną.przewodnicząca
Zobacz profil autora
wnioski RO
  Forum Forum mieszkańców osiedla przy ul. Stryjeńskich 19 (Warszawa Ursynów) Strona Główna » Rada Osiedla
Możesz pisać nowe tematy
Możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Wszystkie czasy w strefie CET (Europa)  
Strona 1 z 1  

  
  
 Napisz nowy temat  Odpowiedz do tematu  fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Powered by phpBB © phpBB Group
Theme designed for Trushkin.net | Themes Database.
Regulamin