Rejestracja FAQ Użytkownicy Szukaj Forum Forum mieszkańców osiedla przy ul. Stryjeńskich 19 (Warszawa Ursynów) Strona Główna

Forum Forum mieszkańców osiedla przy ul. Stryjeńskich 19 (Warszawa Ursynów) Strona Główna » Forum ogólne » rozliczenie C.O. Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... 10, 11, 12  Następny
Napisz nowy temat  Odpowiedz do tematu Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat 
PostWysłany: Wto 14:37, 12 Sie 2014
Gość

 


Dla nich prawo, wyroki sądowe nic nie znaczy. Dopóki będą mieli możliwość przeciągania wszystkich procedur w nieskończoność dopóty będę olewać nasze prawa. Najlepszym przykładem jest "złotówka". Na podstawie prawomocnego wyroku sądowego nie istnieje, a czy komukolwiek zwrócili lub poinformowali o możliwości odliczenia od czynszu ? Nie. I to jest złodziejstwo. "Nie mamy Pana płaszcza i co nam Pan zrobi". Nie sugeruję, jestem pewien.
PostWysłany: Wto 15:06, 12 Sie 2014
Gość

 


Anonymous napisał:
Dla nich prawo, wyroki sądowe nic nie znaczy. Dopóki będą mieli możliwość przeciągania wszystkich procedur w nieskończoność dopóty będę olewać nasze prawa. Najlepszym przykładem jest "złotówka". Na podstawie prawomocnego wyroku sądowego nie istnieje, a czy komukolwiek zwrócili lub poinformowali o możliwości odliczenia od czynszu ? Nie. I to jest złodziejstwo. "Nie mamy Pana płaszcza i co nam Pan zrobi". Nie sugeruję, jestem pewien.


Najśmieszniejsze jest to, że oni uważają, iż zwrócili...
Patrzę w rozliczenia i nie widzę tam zwrotu konkretnej kwoty, którą obciążyli moje mieszkanie z tytułu 1zł od metra, a oni twierdzą, że zwrócili.
Konkretna kwota została pobrana i konkretna powinna być zwrócona i to z odsetkami, a nie, że gdzieś została ukryta w różnych kosztach.
PostWysłany: Śro 9:50, 13 Sie 2014
Gość

 


Anonymous napisał:

Najśmieszniejsze jest to, że oni uważają, iż zwrócili...
Patrzę w rozliczenia i nie widzę tam zwrotu konkretnej kwoty, którą obciążyli moje mieszkanie z tytułu 1zł od metra, a oni twierdzą, że zwrócili.
Konkretna kwota została pobrana i konkretna powinna być zwrócona i to z odsetkami, a nie, że gdzieś została ukryta w różnych kosztach.


Proszę Państwa,
trzeba swoich spraw pilnować samemu i odliczyć sobie kwotę "1zł z m^2" w związku z nieważną uchwałą nr004/2011 wpłaciło się do SM PAX od bieżących lub przyszłych zobowiązań wobec SM PAX.

Złodziejaszek nie po to kradnie żeby zwracać co ukradł...
PostWysłany: Śro 14:08, 13 Sie 2014
Gość

 


Anonymous napisał:
Anonymous napisał:

Najśmieszniejsze jest to, że oni uważają, iż zwrócili...
Patrzę w rozliczenia i nie widzę tam zwrotu konkretnej kwoty, którą obciążyli moje mieszkanie z tytułu 1zł od metra, a oni twierdzą, że zwrócili.
Konkretna kwota została pobrana i konkretna powinna być zwrócona i to z odsetkami, a nie, że gdzieś została ukryta w różnych kosztach.


Proszę Państwa,
trzeba swoich spraw pilnować samemu i odliczyć sobie kwotę "1zł z m^2" w związku z nieważną uchwałą nr004/2011 wpłaciło się do SM PAX od bieżących lub przyszłych zobowiązań wobec SM PAX.

Złodziejaszek nie po to kradnie żeby zwracać co ukradł...


Fajnie, tylko znając życie, cudowny system, na którym pracuje PAX naliczy odsetki w związku z niedopłatą na koncie lokalu.
A tak z innej beczki trochę wie ktoś może czy działa już szumnie zapowiadany system internetowego dostępu do kartotek naszych lokali???
PostWysłany: Wto 9:47, 19 Sie 2014
Gość

 


Witam,
przyszła do mnie dopłata ok 180 zł do mieszkania 30 m2. Po kategorycznej odmowie zapłaty bez dokładnego rozliczenia, przyszła korekta (znów bez dokładnego rozliczenia pobranych zaliczek) i okazało się, że mam nadpłatę 50 zł.
PostWysłany: Wto 12:35, 19 Sie 2014
Gość

 


Anonymous napisał:
Witam,
przyszła do mnie dopłata ok 180 zł do mieszkania 30 m2. Po kategorycznej odmowie zapłaty bez dokładnego rozliczenia, przyszła korekta (znów bez dokładnego rozliczenia pobranych zaliczek) i okazało się, że mam nadpłatę 50 zł.

oooo...coraz ciekawiej się robi w kwestii tych rozliczeń!!!
PostWysłany: Wto 12:47, 19 Sie 2014
Gość

 


trzeba chyba jednak zwrócić się do sądu, aby sąd sprawdził te wyliczenia za ciepło i wodę i to przede wszystkim począwszy od 2011roku, gdzie nas walnęli zdecydowanie przez rozliczenie dopiero w kwietniu 2013roku!!!
teraz jeszcze lepiej - wogóle nie podają przeliczników - masakra
PostWysłany: Wto 14:26, 19 Sie 2014
Gość

 


Anonymous napisał:
trzeba chyba jednak zwrócić się do sądu, aby sąd sprawdził te wyliczenia za ciepło i wodę i to przede wszystkim począwszy od 2011roku, gdzie nas walnęli zdecydowanie przez rozliczenie dopiero w kwietniu 2013roku!!!
teraz jeszcze lepiej - wogóle nie podają przeliczników - masakra


właśnie...ciągle "coś tu śmierdzi" w tych paxowskich wyliczeniach!
PostWysłany: Wto 15:07, 19 Sie 2014
Gość

 


Trzeba to uświadomić jak największej ilości ludzi bo sporo jest "dawców kapitału", płacą w dobrej wierze i nie wiedzą że są oszukiwani.
PostWysłany: Wto 21:21, 19 Sie 2014
Gość

 


ZARZĄD i RADA NADZORCZA
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „PAX”
Al. Stanów Zjednoczonych 72 lok.32
04-036 Warszawa

Do wiad.
Departament Mieszkalnictwa
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
Podsekretarz stanu, Pan Paweł ORŁOWSKI
Ul. Wspólna 2/5, 00-926 Warszawa
Dot. Rozliczeń centralnego ogrzewania
z zaliczek wnoszonych do lokalu
przy ul. Stryjeńskich 19 m....
oraz wezwania
SM PAX do czynności prawnych


I. Rozliczenie i kalkulacja opłat centralnego ogrzewania
Jako niebędący członkiem Spółdzielni Mieszkaniowej PAX, właściciel wyodrębnionego prawa do lokalu nr ...w nieruchomości przy ul. Stryjeńskich 19 w Warszawie, dla której to nieruchomości Spółdzielnia Mieszkaniowa PAX z siedzibą w Warszawie sprawuje zarząd powierzony, w związku z otrzymanym w dniu .... sierpnia 2014r pismem dot. rozliczenia centralnego ogrzewania za sezon 2013/2014 w kwocie domniemanej mojej niedopłaty w wysokości .....zł i żądania wpłaty tej kwoty na konto prywatnej spółki tj. CEE Property Administrator Sp. z o.o., z którą nie łączą mnie żadne umowy, wnoszę :
A/po raz kolejny w trybie art. 4. pkt.64 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r o spółdzielniach mieszkaniowy do dostarczenia mi w terminie ustawowym kalkulacji centralnego ogrzewania:
1. Za rok 2011 – tj. od 01.01.2011 do 31.12.2011
2. Za rok 2012 – tj. od 01.01.2012 do 31.12.2012
3. Za rok 2013 - tj. od 01.01.2013 do 31.12.2013
B/ Jednocześnie informuję, że sezon grzewczy 2014 rozlicza się po jego zakończeniu, czyli w roku 2015, stąd wnoszę o przesłanie rozliczenia wraz z kalkulacją za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013r.
C/ Do przesłanych kalkulacji i rozliczeń wnoszonych przeze mnie zaliczkowo kwot na poczet centralnego ogrzewania proszę załączyć:

1. przedstawienie do wglądu faktur dostawcy ciepła DALKIA S.A. z poszczególnych miesięcy,
2. przedstawienia ewentualnie zestawienia faktur innych kosztów dot. dostawy ciepła jeżeli zostały ujęte w rozliczeniu w tym również o przekazanie informacji na temat wysokości naliczonych Spółdzielni Mieszkaniowej PAX dla budynku przy ul. Stryjeńskich 19 przez dostawcę ciepła odsetek od nie zapłaconych w terminie przez SM PAX faktur temu dostawcy ciepła oraz w jakiej wysokości te odsetki zostały ujęte w przekazanym mi rozliczeniu,
3. algorytmu wg. którego rozliczane są wielkości z faktur DALKIA S.A. na poszczególne lokale w nieruchomości Stryjeńskich 19.
Uzasadnienie:
W dniu 07.01.2014r. Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał wyrok w sprawie o sygn. akt. I ACA 1059/13 nieistnienia uchwały nr 4 Walnego Zgromadzenia z dnia 30.06.2011r. w sprawie wyboru Rady Nadzorczej. Kolejne decyzje i postanowienia sądowe oraz kolejne toczące się sprawy sądowe nie podważyły tego stanu prawnego.
Oznacza to, że wszystkie podjęte przez Radę Nadzorczą SM PAX uchwały po 30.06.2011 uważa się za nieistniejące – w szczególności uchwałę o zmienią regulaminu GZM. Uchwała Nr 175/2011 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej ,,PAX” z dnia 18 kwietnia 2011 r. w §2 stanowi : „Okresem rozliczeniowym kosztów dostawy ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania jest rok z terminem rozliczenia go na dzień 31 grudnia.”
Wobec powyższego okres rozliczeniowy jest to okres od 1 stycznia do 31 grudnia, rozliczany na początku kolejnego roku.
Sezon grzewczy 2014r. nie zakończył się – Spółdzielnia Mieszkaniowa PAX nie miała mocy prawnej aby dokonać rozliczenia go.

Ponadto podnoszę, iż tryb art. 4. pkt.64 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r o spółdzielniach mieszkaniowych, bezspornie stanowi, że :

"Spółdzielnia jest obowiązana, na żądanie członka spółdzielni,
właściciela lokalu niebędącego członkiem spółdzielni
lub osoby niebędącej członkiem spółdzielni, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,
przedstawić kalkulację wysokości opłat.”

II. Wezwanie do czynności prawnych
Jako właściciel wyodrębnionego prawa do lokalu, z zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej PAX w Warszawie, znajdującego się w nieruchomości wspólnej w Warszawie, przy ul. Stryjeńskich 19m.... działając w oparciu o obowiązujący stan prawny, a w szczególności:

1. Ustawę z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych:

- Art. 4. Ust. 6.4 (Spółdzielnia jest obowiązana, na żądanie członka spółdzielni, właściciela lokalu niebędącego członkiem spółdzielni lub osoby niebędącej członkiem spółdzielni, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, przedstawić kalkulację wysokości opłat.)

- Art. 4, Ust. 8 (…) Właściciele niebędący członkami spółdzielni mogą kwestionować zasadność zmiany wysokości opłat bezpośrednio na drodze sądowej. (…) Ciężar udowodnienia zasadności zmiany wysokości opłat spoczywa na spółdzielni)

- Art. 27, Pkt. 1 (W zakresie nieuregulowanym w ustawie do prawa odrębnej własności lokalu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o własności lokali, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3).

- Art. 27, Pkt. 2 (Zarząd nieruchomościami wspólnymi stanowiącymi współwłasność spółdzielni jest wykonywany przez spółdzielnię jako zarząd powierzony, o którym mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, choćby właściciele lokali nie byli członkami spółdzielni, z zastrzeżeniem art. 241 i art. 26. Przepisów ustawy o własności lokali o zarządzie nieruchomością wspólną nie stosuje się, z zastrzeżeniem art. 18 ust. 1 oraz art. 29 ust. 1 i 1a, które stosuje się odpowiednio.)
2. Stanowiska Ministerstwa Infrastruktury (uprzednio: Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej) z dnia 8 sierpnia 2012r., wyrażone w odpowiedzi na interpelację poselską nr 6932, w sprawie wyrażenia stanowiska na temat art. 27 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, a w szczególności, braku zasad w zakresie prawa do stanowienia zarządu powierzonego sprawowanego przez spółdzielnię z mocy ustawy, w zakresie nieruchomości stanowiących własność wspólną spółdzielni i innych właścicieli lokali potwierdza bezspornie, że:

„(…) sprawy zarządu nieruchomościami wspólnymi stanowiącymi współwłasność spółdzielni i innych właścicieli lokali, winny być określone w statucie danej spółdzielni lub regulaminie uchwalonym na podstawie statutu przez właściwy statutowo organ spółdzielni)

3. Statut Spółdzielni Mieszkaniowej PAX w Warszawie
Rozdział I. Postanowienia Ogólne , § 4 pkt. 2, ust.. 7, stwierdzający, że:

„Dla realizacji zadań określonych w § 2, Spółdzielnia prowadzi działalność gospodarczą w zakresie zarządzania nieruchomościami nie stanowiącymi jej mienia, lub mienia jej członków, na podstawie umów zawartych z ich właścicielami (współwłaścicielami).”


Wzywam Zarząd i Radę Nadzorczą SM PAX, do zawarcia ze mną umowy na dostawę usług do mojego lokalu, oraz udziału w powierzchniach wspólnych nieruchomości, w oparciu o udokumentowaną kalkulację opłat eksploatacyjnych, w terminie do dnia 31 sierpnia 2014r.
PostWysłany: Śro 13:03, 03 Wrz 2014
Gość

 


Czy ktoś z Państwa otrzymał dokładne wyliczenia wraz z informacją dlaczego opłata zmienna wzrosła ?
PostWysłany: Śro 16:24, 03 Wrz 2014
Gość

 


Anonymous napisał:
Czy ktoś z Państwa otrzymał dokładne wyliczenia wraz z informacją dlaczego opłata zmienna wzrosła ?


Nie. Czekamy na okazanie faktur i wyjaśnienia.
PostWysłany: Czw 9:41, 04 Wrz 2014
Gość

 


proszę o zamieszczenie skanu rozliczenia wraz ze stałymi;
przysłali tylko stwierdzenie : do dopłaty 156,-pln oczywiście na konto CEE;
z góry dziękuję
PostWysłany: Czw 12:49, 04 Wrz 2014
Gość

 


Anonymous napisał:
proszę o zamieszczenie skanu rozliczenia wraz ze stałymi;
przysłali tylko stwierdzenie : do dopłaty 156,-pln oczywiście na konto CEE;
z góry dziękuję


Proszę dokładnie przeczytać posty w tym temacie, tam zostało wszystko podane.
PostWysłany: Pią 8:33, 05 Wrz 2014
Gość

 


Anonymous napisał:
Anonymous napisał:
proszę o zamieszczenie skanu rozliczenia wraz ze stałymi;
przysłali tylko stwierdzenie : do dopłaty 156,-pln oczywiście na konto CEE;
z góry dziękuję


Proszę dokładnie przeczytać posty w tym temacie, tam zostało wszystko podane.


Podana została opłata zmienna , ale nie podano skąd ona wynika.
Trochę to dziwne , że za zeszły rok rozliczenie ( od 2011 do 2013) wynosiło ~30 pln a teraz podskoczyło do 51 pln - skąd taki przeskok ? Chyba powinniśmy zostać poinformowani o jakiś zmianach jeżeli takie zaszły ( opłaty za CO w czynszu się nie zmieniły).
rozliczenie C.O.
  Forum Forum mieszkańców osiedla przy ul. Stryjeńskich 19 (Warszawa Ursynów) Strona Główna » Forum ogólne
Możesz pisać nowe tematy
Możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Wszystkie czasy w strefie CET (Europa)  
Strona 7 z 12  
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... 10, 11, 12  Następny
  
  
 Napisz nowy temat  Odpowiedz do tematu  fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Powered by phpBB © phpBB Group
Theme designed for Trushkin.net | Themes Database.
Regulamin