Rejestracja FAQ Użytkownicy Szukaj Forum Forum mieszkańców osiedla przy ul. Stryjeńskich 19 (Warszawa Ursynów) Strona Główna

Forum Forum mieszkańców osiedla przy ul. Stryjeńskich 19 (Warszawa Ursynów) Strona Główna » Forum ogólne » List Pana Macha do III części Walnego Zgromadzenia
Napisz nowy temat  Odpowiedz do tematu Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat 
List Pana Macha do III części Walnego Zgromadzenia
PostWysłany: Pią 13:59, 22 Cze 2012
Gość

 


Julian Mach Warszawa, 19 czerwca 2012 r.
Członek SM PAX


Do
III części Walnego Zgromadzenia
Spółdzielni Mieszkaniowej PAX

W sposób karygodny manipulując Walnym Zgromadzeniem, Zarząd nie umieścił w porządku obrad żadnego z siedmiu przedłożonych przeze mnie prawidłowo wniosków o rozszerzenie porządku obrad. Informuję o tym członków Spółdzielni Mieszkaniowej PAX obecnych na III części Walnego Zgromadzenia, prosząc o zajęcie stanowiska w tej sprawie.
Jako członek SM PAX złożyłem 25 lipca 2012 r. zgodnie z wymogami statutu SM PAX 7 (siedem) wniosków i projektów uchwał z żądaniem zamieszczenia ich w porządku obrad Walnego Zgromadzenie.
Oto one:
1. Informacja Zarządu SM PAX o aktualnym zadłużeniu Spółdzielni wobec wierzyciela M. Wójcickiego oraz o źródłach i okresie spłaty.
W odpowiedzi Zarząd poinformował mnie, że „informacja taka jest przewidziana w punkcie 4 projektu porządku obrad”. Odpowiadam Panom Prezesom, że punkt 4 dotyczy sprawozdania Zarządu, a mój wniosek dotyczy wprowadzenia do porządku obrad odrębnego punktu, bowiem zadłużenia Spółdzielni wobec wierzyciela, skąd Zarząd bierze środki na spłatę i jak długo jeszcze my członkowie Spółdzielni będziemy ten haracz płacić wymaga odrębnego punktu, a nie jednego czy dwóch zdań w sprawozdaniu Zarządu.
2. Informacja Zarządu o ogólnej liczbie członków SM PAX (fizycznych i prawnych). Liczbie uprawnionych do udziału w walnym. Liczbie członków uprawnionych w poszczególnych grupach (od I do VI).
Na ten wniosek nie otrzymałem od Zarządu odpowiedzi. Dlaczego wobec tego ten punkt nie znalazł się w porządku obrad?
3. Opinia prawnika Spółdzielni na temat interpretacji § 63 ust.4 statutu Spółdzielni SM PAX. Czy 6% to wystarczające kworum do wyboru członków Rady Nadzorczej, czy 17,5 % to brak kworum do odwołania członków Rady Nadzorczej? Precyzyjną opinię prawnika w formie pisemnej należy przedstawić i odczytać członkom SM PAX na każdej części Walnego Zgromadzenia.
Odpowiedz jaka otrzymałem jest co najmniej kuriozalna. Panowie Prezesi piszą: „wniosek (żądanie) nie może być przyjęty dlatego, że walne zgromadzenie spółdzielni nie rozpatruje opinii prawnika, takie działanie nie jest w kompetencji walnego”. Odpowiadam Panom Prezesom: Mój wniosek nie dotyczy „rozpatrywania opinii prawnika”. Chodzi mi o interpretację jednego zdania bezprawnie zamieszczonego w statucie, a mianowicie: „W pozostałych sprawach uchwały zapadają większością głosów przy udziale co najmniej 20% uprawnionych do głosowania”. Jest to dla Was, Panowie Prezesi bardzo wygodne narzędzie do manipulowania głosowaniami na walnym zgromadzeniu. Mieliśmy tego przykład na ostatnich dwóch walnych. Na jednym 6% obecnych wystarczyło do wyboru członków Rady Nadzorczej, natomiast na drugim 17,5 % obecnych członków to brak kworum do odwołania członków Rady Nadzorczej.
4. Skoro Walne Zgromadzenie odbyte na przełomie 2011/2012 zwołane na wniosek członków Spółdzielni w wyniku manipulacji przewodniczącego VI części nie podjęło żadnych uchwał, zasadnym jest, aby obecne Walne Zgromadzenie ponownie rozpatrzyło dwa punkty, aby uchwałą się do nich odnieść.
- Podjęcie uchwały w sprawie odwołania w głosowaniu tajnym większością 2/3 głosów przez Walne Zgromadzenie wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej w osobach: Baranowski Juliusz, Jednorowski Ryszard, Kuligowska Jolanta, Labut Jan, Potera Czesław, Rassinof Olga, Rosik Marian, Sikora Krzysztof, Weroński Jarosław, Zalewski Jerzy, Zieliński Artur, Żylonis Piotr.
W odmowie zamieszczenia tego punktu w porządku obrad piszecie Panowie Prezesi, że „żądanie odwołania wszystkich członków Rady Nadzorczej jest niezgodne ze złożonym projektem uchwały i jest niedopuszczalne z punktu widzenia przepisów prawa”. Wasza, Panowie Prezesi argumentacja jest zaskakująca, bowiem dokładnie taki sam projekt uchwały poprzednie walne procedowało. Przyznaję Panom rację, faktycznie został popełniony drobny błąd w projekcie uchwały (powinno być art. 45 §5). Mogliście Panowie go poprawić. Nie zmienia to jednak istoty naszego żądania umieszczenia w porządku obrad Walnego Zgromadzenia punktu dotyczącego „głosowania uchwały, w sprawie odwołania w głosowaniu tajnym większością 2/3 głosów przez Walne Zgromadzenie wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej w osobach: (wymienione są nazwiska 12 członków RN) – przed upływem ich kadencji”.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Nadzorczej nr 4/2011 stosownie do §3 pkt 16 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Spółdzielni.
Piszecie panowie Prezesi, że: projekt nie może być ponownie rozpatrzony przez Walne, bo nie spełnia wymogów formalnych i nie może być przyjęty”.
Pragnę Panom Prezesom zwrócić uwagę, że wnosimy o uchylenie uchwały nr 4/2011 nie dlatego, że – jak tego chcecie – jest sprzeczna z ustawą, ale dlatego, że „godzi w dobro członków i mieszkańców spółdzielni oraz jest sprzeczna z dobrymi obyczajami, gdyż przerzuca na członków Spółdzielni regulowanie cudzych długów, które ściągnąć powinna Spółdzielnia od rzeczywistych dłużników”. Ponadto bałamutny jest Wasz argument, że „upłynął termin odwołania się od uchwały nr 4/2011 Rady Nadzorczej…”. Przypominam Panom, że w terminie odwołania wpłynęło kilka wniosków w sprawie odwołania od uchwały. Były one rozpatrywane na poprzednim Walnym Zgromadzeniu, a skoro walne nie pojęło żadnej uchwały, zasadne jest, aby obecne walne mogło uchwałą się do nich odnieść.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §2 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej PAX.
We wniosku chodzi o dostosowanie regulaminu do obowiązującego prawa, a mianowicie wprowadzenie zapisu, że członek Spółdzielni może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu przez pełnomocnika. Piszecie Panowie Prezesi, że „projekt uchwały został przyjęty pod obrady i będzie rozpatrzony w punkcie 10 porządku obrad”. To jest nieporozumienie. Punkt 10 porządku obrad dotyczy wniosków, a nie głosowanie uchwały. Dziwię się, że na takich stanowiskach nie rozróżniacie Panowie Prezesi wniosku od uchwały.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie SM PAX:
- W § 63 ust.4 statutu SM PAX wykreślić ostatnie zdanie: „W pozostałych sprawach uchwały zapadają większością głosów przy udziale co najmniej 20% uprawnionych do głosowania”;
- W § 69 ust.4 wykreślić cały ustęp 4. „Za udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej jej członkowie otrzymają wynagrodzenie w formie miesięcznego ryczałtu, bez względu na ilość posiedzeń. Wynagrodzenie to równe jest minimalnemu wynagrodzeniu za pracę, o którym mowa w ustawie z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.”
Ustęp 4 otrzymuje nowe brzmienie: „Za udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej jej członkowie otrzymują ryczałt miesięczny. Szczegóły określa Regulamin obrad Rady Nadzorczej”.
Piszecie Panowie Prezesi, że „ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych wymaga, aby projekt uchwały był podpisany przez co najmniej 10 członków. Ważne jest także to, aby projekt był jasny i klarowny” i dalej, że wniosek „nie spełnia tych wymogów formalnych i dlatego nie może być skierowany pod obrady Walnego Zgromadzenia”. Czego Panowie nie rozumiecie? Co jest niejasne i nieklarowne?
Uprzejmie proszę Panów Prezesów o DOKŁADNE przeczytanie i zrozumienie następujących paragrafów statutu SM PAX: §60 pkt 6 i pkt 7 (proszę wskazać wymogi formalne, aby projekt był „jasny i klarowny”) oraz pkt 9 (Zarząd jest ZOBOWIĄZANY DO PRZYGOTOWANIA POD WZGLĘDEM FORMALNYM i przedłożenia pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu projektów uchwał i poprawek zgłoszonych przez członków Spółdzielni.) oraz §75 dotyczący kompetencji Zarządu (proszę mi wskazać punkt dotyczący autorytarnego decydowania Zarządu, który wniosek ma być skierowany pod obrady Walnego Zgromadzenia, a który nie. Takie decydowanie nie jest kompetencją Panów Prezesów.).
Dlatego żądam zamieszczenia w porządku obrad Walnego Zgromadzenia SM PAX wszystkich prawidłowo zgłoszonych przeze mnie i podpisanych przez 10 członków Spółdzielni wniosków.


Do wiadomości:
Rada Nadzorcza SM PAX
Julian Mach

Źródło: smpax.fora.pl
List Pana Macha do III części Walnego Zgromadzenia
  Forum Forum mieszkańców osiedla przy ul. Stryjeńskich 19 (Warszawa Ursynów) Strona Główna » Forum ogólne
Możesz pisać nowe tematy
Możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)  
Strona 1 z 1  

  
  
 Napisz nowy temat  Odpowiedz do tematu  fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Powered by phpBB © phpBB Group
Theme designed for Trushkin.net | Themes Database.
Regulamin