Rejestracja FAQ Użytkownicy Szukaj Forum Forum mieszkańców osiedla przy ul. Stryjeńskich 19 (Warszawa Ursynów) Strona Główna

Forum Forum mieszkańców osiedla przy ul. Stryjeńskich 19 (Warszawa Ursynów) Strona Główna » Forum ogólne » LICZNIKI WODY Idź do strony Poprzedni  1, 2
Napisz nowy temat  Odpowiedz do tematu Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat 
PostWysłany: Pon 20:03, 18 Sie 2014
Gość

 


Anonymous napisał:
Anonymous napisał:
lokator napisał:
Prośba o pomoc.

Złożyłem w spółdzielni pismo z prośba o przedstawienie dokumentu potwierdzającego ostatnią wymianę lub legalizację liczników wody.

Jestem właścicielem mieszkania a spółdzielnia chce teraz ode mnie podstawę prawną mojej prośby. (tzn jakim prawem mam czelność prosić super naszą spółdzielnie o takie dokumenty).

Co im teraz mam im odpisać?

Pozdrawiam,
Wk.. lokator.


Jeżeli nie jest Pan członkiem spółdzielni, to nie ma Pan prawa dostępu do dokumentów.


A to jest chore. Nie stac mnie na 700-800 pln. Moze wiec przeztane placic wszelkie rachunki jesli jestem dyskryminowany dlatego ze na czlonkowstwo mnie nie stac?


Trzeba więc było sobie znaleźć jakąś wspólnotę mieszkaniową, tam nie ma składek członkowskich, a tu jest spółdzielnia i kupując mieszkanie, byłeś świadomy tego jakie są zasady.
PostWysłany: Pon 21:40, 18 Sie 2014
Gość

 


jak komuś patologia nie podoba się to aktywiści prezesa mają dla takiego mądre rady w rodzaju nie podobuje się to sobie jedź taksówką, wyjedź za granicę, kup sobie gdzie indziej, broń Boże nic nie zmieniaj, nie zmieniaj tak dobrze funkcjonującej patologii, ona już przez 10 lat została doprowadzona do perfekcji, to chyba jedyny przypadek w Europie, żeby spółdzielcy płacili czynsz na prywatne konto prezesa spółdzielni - po prostu mistrzostwo świata;
PostWysłany: Pon 21:47, 18 Sie 2014
Gość

 


wejdź proszę w uzasadnienie postanowienia w sprawie 1zł od metra; tam sędzia pięknie podał interes prawny osoby nie będącej członkiem

Odpis postanowienia wraz z uzasadnieniem znajduje się na stronie

naszpax.waw.pl
PostWysłany: Pon 21:55, 18 Sie 2014
Gość

 


Anonymous napisał:
to chyba jedyny przypadek w Europie, żeby spółdzielcy płacili czynsz na prywatne konto prezesa spółdzielni - po prostu mistrzostwo świata;


Gdyby wszyscy pokazali "wała" i przestali płacić to po pierwszym miesiącu odebralibyśmy spółdzielnię z rąk złodziei
PostWysłany: Wto 8:34, 19 Sie 2014
Gość

 


[quote="Anonymous"]
Anonymous napisał:
lokator napisał:
do dokumentów.


A to jest chore. Nie stac mnie na 700-800 pln. Moze wiec przeztane placic wszelkie rachunki jesli jestem dyskryminowany dlatego ze na czlonkowstwo mnie nie stac?


ale na kupno mieszkania było Cię stać?
PostWysłany: Wto 9:52, 19 Sie 2014
Gość

 


W tym "porządku" spółdzielnianym, teoretycznie tylko członkowie mogą coś zmienić i te zmiany obowiązują wobec wszystkich członków i nie członków. Ci, którzy nimi nie są mogą jedynie walczyć ze spółdzielnią w sądach i tylko w swoim interesie, kiedy uważają, że został on naruszony.
PostWysłany: Wto 10:07, 19 Sie 2014
Gość

 


to wynika tylko ze złej woli spółdzielni; nieczłonkowie też mają prawo wiedzieć jak zostały skalkulowane stawki
PostWysłany: Wto 11:37, 19 Sie 2014
Gość

 


Anonymous napisał:
to wynika tylko ze złej woli spółdzielni; nieczłonkowie też mają prawo wiedzieć jak zostały skalkulowane stawki


Ale z prawa nie wynika, że mają prawo. Za to mają prawo dochodzić wszystkiego w sądzie.
PostWysłany: Wto 20:46, 19 Sie 2014
Gość

 


ZARZĄD i RADA NADZORCZA
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „PAX”
Al. Stanów Zjednoczonych 72 lok.32
04-036 Warszawa

Do wiad.
Departament Mieszkalnictwa
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
Podsekretarz stanu, Pan Paweł ORŁOWSKI
Ul. Wspólna 2/5, 00-926 Warszawa
Dot. Rozliczeń centralnego ogrzewania
z zaliczek wnoszonych do lokalu
przy ul. Stryjeńskich 19 m....
oraz wezwania
SM PAX do czynności prawnych


I. Rozliczenie i kalkulacja opłat centralnego ogrzewania
Jako niebędący członkiem Spółdzielni Mieszkaniowej PAX, właściciel wyodrębnionego prawa do lokalu nr ...w nieruchomości przy ul. Stryjeńskich 19 w Warszawie, dla której to nieruchomości Spółdzielnia Mieszkaniowa PAX z siedzibą w Warszawie sprawuje zarząd powierzony, w związku z otrzymanym w dniu .... sierpnia 2014r pismem dot. rozliczenia centralnego ogrzewania za sezon 2013/2014 w kwocie domniemanej mojej niedopłaty w wysokości .....zł i żądania wpłaty tej kwoty na konto prywatnej spółki tj. CEE Property Administrator Sp. z o.o., z którą nie łączą mnie żadne umowy, wnoszę :
A/po raz kolejny w trybie art. 4. pkt.64 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r o spółdzielniach mieszkaniowy do dostarczenia mi w terminie ustawowym kalkulacji centralnego ogrzewania:
1. Za rok 2011 – tj. od 01.01.2011 do 31.12.2011
2. Za rok 2012 – tj. od 01.01.2012 do 31.12.2012
3. Za rok 2013 - tj. od 01.01.2013 do 31.12.2013
B/ Jednocześnie informuję, że sezon grzewczy 2014 rozlicza się po jego zakończeniu, czyli w roku 2015, stąd wnoszę o przesłanie rozliczenia wraz z kalkulacją za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013r.
C/ Do przesłanych kalkulacji i rozliczeń wnoszonych przeze mnie zaliczkowo kwot na poczet centralnego ogrzewania proszę załączyć:

1. przedstawienie do wglądu faktur dostawcy ciepła DALKIA S.A. z poszczególnych miesięcy,
2. przedstawienia ewentualnie zestawienia faktur innych kosztów dot. dostawy ciepła jeżeli zostały ujęte w rozliczeniu w tym również o przekazanie informacji na temat wysokości naliczonych Spółdzielni Mieszkaniowej PAX dla budynku przy ul. Stryjeńskich 19 przez dostawcę ciepła odsetek od nie zapłaconych w terminie przez SM PAX faktur temu dostawcy ciepła oraz w jakiej wysokości te odsetki zostały ujęte w przekazanym mi rozliczeniu,
3. algorytmu wg. którego rozliczane są wielkości z faktur DALKIA S.A. na poszczególne lokale w nieruchomości Stryjeńskich 19.
Uzasadnienie:
W dniu 07.01.2014r. Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał wyrok w sprawie o sygn. akt. I ACA 1059/13 nieistnienia uchwały nr 4 Walnego Zgromadzenia z dnia 30.06.2011r. w sprawie wyboru Rady Nadzorczej. Kolejne decyzje i postanowienia sądowe oraz kolejne toczące się sprawy sądowe nie podważyły tego stanu prawnego.
Oznacza to, że wszystkie podjęte przez Radę Nadzorczą SM PAX uchwały po 30.06.2011 uważa się za nieistniejące – w szczególności uchwałę o zmienią regulaminu GZM. Uchwała Nr 175/2011 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej ,,PAX” z dnia 18 kwietnia 2011 r. w §2 stanowi : „Okresem rozliczeniowym kosztów dostawy ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania jest rok z terminem rozliczenia go na dzień 31 grudnia.”
Wobec powyższego okres rozliczeniowy jest to okres od 1 stycznia do 31 grudnia, rozliczany na początku kolejnego roku.
Sezon grzewczy 2014r. nie zakończył się – Spółdzielnia Mieszkaniowa PAX nie miała mocy prawnej aby dokonać rozliczenia go.

Ponadto podnoszę, iż tryb art. 4. pkt.64 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r o spółdzielniach mieszkaniowych, bezspornie stanowi, że :

"Spółdzielnia jest obowiązana, na żądanie członka spółdzielni,
właściciela lokalu niebędącego członkiem spółdzielni
lub osoby niebędącej członkiem spółdzielni, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,
przedstawić kalkulację wysokości opłat.”

II. Wezwanie do czynności prawnych
Jako właściciel wyodrębnionego prawa do lokalu, z zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej PAX w Warszawie, znajdującego się w nieruchomości wspólnej w Warszawie, przy ul. Stryjeńskich 19m.... działając w oparciu o obowiązujący stan prawny, a w szczególności:

1. Ustawę z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych:

- Art. 4. Ust. 6.4 (Spółdzielnia jest obowiązana, na żądanie członka spółdzielni, właściciela lokalu niebędącego członkiem spółdzielni lub osoby niebędącej członkiem spółdzielni, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, przedstawić kalkulację wysokości opłat.)

- Art. 4, Ust. 8 (…) Właściciele niebędący członkami spółdzielni mogą kwestionować zasadność zmiany wysokości opłat bezpośrednio na drodze sądowej. (…) Ciężar udowodnienia zasadności zmiany wysokości opłat spoczywa na spółdzielni)

- Art. 27, Pkt. 1 (W zakresie nieuregulowanym w ustawie do prawa odrębnej własności lokalu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o własności lokali, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3).

- Art. 27, Pkt. 2 (Zarząd nieruchomościami wspólnymi stanowiącymi współwłasność spółdzielni jest wykonywany przez spółdzielnię jako zarząd powierzony, o którym mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, choćby właściciele lokali nie byli członkami spółdzielni, z zastrzeżeniem art. 241 i art. 26. Przepisów ustawy o własności lokali o zarządzie nieruchomością wspólną nie stosuje się, z zastrzeżeniem art. 18 ust. 1 oraz art. 29 ust. 1 i 1a, które stosuje się odpowiednio.)
2. Stanowiska Ministerstwa Infrastruktury (uprzednio: Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej) z dnia 8 sierpnia 2012r., wyrażone w odpowiedzi na interpelację poselską nr 6932, w sprawie wyrażenia stanowiska na temat art. 27 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, a w szczególności, braku zasad w zakresie prawa do stanowienia zarządu powierzonego sprawowanego przez spółdzielnię z mocy ustawy, w zakresie nieruchomości stanowiących własność wspólną spółdzielni i innych właścicieli lokali potwierdza bezspornie, że:

„(…) sprawy zarządu nieruchomościami wspólnymi stanowiącymi współwłasność spółdzielni i innych właścicieli lokali, winny być określone w statucie danej spółdzielni lub regulaminie uchwalonym na podstawie statutu przez właściwy statutowo organ spółdzielni)

3. Statut Spółdzielni Mieszkaniowej PAX w Warszawie
Rozdział I. Postanowienia Ogólne , § 4 pkt. 2, ust.. 7, stwierdzający, że:

„Dla realizacji zadań określonych w § 2, Spółdzielnia prowadzi działalność gospodarczą w zakresie zarządzania nieruchomościami nie stanowiącymi jej mienia, lub mienia jej członków, na podstawie umów zawartych z ich właścicielami (współwłaścicielami).”


Wzywam Zarząd i Radę Nadzorczą SM PAX, do zawarcia ze mną umowy na dostawę usług do mojego lokalu, oraz udziału w powierzchniach wspólnych nieruchomości, w oparciu o udokumentowaną kalkulację opłat eksploatacyjnych, w terminie do dnia 31 sierpnia 2014r.

Rozumiem jednocześnie, że brak odpowiedzi przez SM PAX na niniejsze pismo stanowi przyznanie racji autorowi listu na zadane kwestie.
W związku z powyższym ponownie zwracam się o udzielenie szczegółowej informacji w powyższej sprawie oraz przeprowadzenie stosownych czynności prawnych.
LICZNIKI WODY
  Forum Forum mieszkańców osiedla przy ul. Stryjeńskich 19 (Warszawa Ursynów) Strona Główna » Forum ogólne
Możesz pisać nowe tematy
Możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Wszystkie czasy w strefie CET (Europa)  
Strona 2 z 2  
Idź do strony Poprzedni  1, 2
  
  
 Napisz nowy temat  Odpowiedz do tematu  fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Powered by phpBB © phpBB Group
Theme designed for Trushkin.net | Themes Database.
Regulamin