Rejestracja FAQ Użytkownicy Szukaj Forum Forum mieszkańców osiedla przy ul. Stryjeńskich 19 (Warszawa Ursynów) Strona Główna

Forum Forum mieszkańców osiedla przy ul. Stryjeńskich 19 (Warszawa Ursynów) Strona Główna » Forum ogólne » Zgłoszenia remontów Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4  Następny
Napisz nowy temat  Odpowiedz do tematu Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat 
PostWysłany: Nie 17:39, 19 Lis 2017
Gość

 


Anonymous napisał:
to są nasze domy a nie czynszowe kamienice panów prezesów!

weź nr członkowski i idź na WALNE!


Warszawa dnia XX.11.2017r.

Wniosek do Zarządu SM PAX


W związku z wejściem w życie w dniu 9.09.2017 r. nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych wnoszę o podanie mi mojego nr członkowskiego w Spółdzielni Mieszkaniowej PAX.


Z poważaniem Xawery Xksiniski.


Spółdzielnia powinna taką informację wywiesić na każdym osiedlu, a nie robi tego. O czym to świadczy.
PostWysłany: Wto 16:52, 21 Lis 2017
Gość

 


Komuś udało się uzyskać ten numer?
PostWysłany: Śro 19:50, 22 Lis 2017
Gość

 


właśnie wisi na drzwiach info, żeby dotrzeć do spółdzielni do 4.XII.17
z aktem nabycia lokalu, celem weryfikacji członkostwa
PostWysłany: Śro 21:18, 22 Lis 2017
Gość

 


ale skąd w takim razie wiedzą, komu przysyłać czynsz do płacenia;
powinni się zwrócić do CEE;
ustawa nic nie mówi o takiej weryfikacji Sad
PostWysłany: Czw 9:39, 23 Lis 2017
Gość

 


Anonymous napisał:
właśnie wisi na drzwiach info, żeby dotrzeć do spółdzielni do 4.XII.17
z aktem nabycia lokalu, celem weryfikacji członkostwaJeśli Zarząd "rżnie głupa" i nie wie kto posiada prawo do lokalu, garażu, miejsca postojowego.... to komu wysyłane są powiadomienia o opłatach, rozliczeniach wody i centralnego ogrzewania?

Zarząd tylko może nie wiedzieć czy posiadacz prawa do lokalu, garażu, miejsca postojowego jest w związku małżeńskim czy nie oraz czy miedzy małżonkami jest wspólnota małżeńska czy nie (tzw. rozdzielność majątkowa), a więc o takie oświadczenia powinien poprosić ewntulanie posiadaczy praw do lokali, bo przypomnę, że członkiem po 9.09.2017r. jest również małżonek.

W ustawie nie ma nic o obowiązku składania jakichkolwiek jakich kolwiek dokumentów potwierdzających prawo do lokalu, miejsca postojowego, garażu.Podstawa prawna ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych:


Art. 3

1. Członkiem spółdzielni jest osoba fizyczna, choćby nie miała zdolności do czynności prawnych albo miała ograniczoną zdolność do czynności prawnych:
1) której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego;
2) której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu;
3) której przysługuje roszczenie o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego;
4) której przysługuje roszczenie o ustanowienie odrębnej własności lokalu, zwane dalej „ekspektatywą własności”; lub
5) będąca założycielem spółdzielni, z zastrzeżeniem ust. 9.

2. Członkami spółdzielni są oboje małżonkowie, jeżeli prawo do lokalu przysługuje im wspólnie, albo jeżeli wspólnie ubiegają się o zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego albo prawa odrębnej własności lokalu.


3. Członkiem spółdzielni jest osoba prawna, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, ekspektatywa własności lub będąca założycielem spółdzielni, z zastrzeżeniem ust. 9. Osobie tej nie przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego.

3'1. Członkiem spółdzielni może być osoba, która nabyła prawo odrębnej własności lokalu. Właścicielowi lokalu, który nie jest członkiem spółdzielni, przysługuje roszczenie o przyjęcie w poczet członków spółdzielni. Przepis art. 16 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze stosuje się odpowiednio. Osoba, która nabyła prawo odrębnej własności lokalu, zachowuje członkostwo w spółdzielni.

3'2. Członkostwo w spółdzielni powstaje z chwilą:
1) nabycia roszczenia o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego;
2) nabycia ekspektatywy własności;
3) zawarcia umowy nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;
4) zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, jeżeli członkostwo nie zostało nabyte wcześniej;
5) upływu terminu jednego roku, o którym mowa w art. 15 ust. 4, w przypadkach przewidzianych w art. 15 ust. 2 i 3, jeżeli przed upływem tego terminu jedna z osób, o których mowa w art. 15 ust. 2 lub 3, złożyła pisemne zapewnienie o gotowości zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, z zastrzeżeniem pkt 6;
6) prawomocnego rozstrzygnięcia przez sąd w postępowaniu nieprocesowym lub wyboru dokonanego przez spółdzielnię, o których mowa w art. 15 ust. 4, w przypadkach przewidzianych w art. 15 ust. 2 i 3, jeżeli pisemne zapewnienie o gotowości zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego zgłosiła więcej niż jedna osoba;
7) wpisania spółdzielni do Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku osób będących założycielami spółdzielni.

3'3. Przepisy ust. 1 i 3 stosuje się odpowiednio do osób, którym przysługuje prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub garażu wolnostojącego, o których mowa w art. 17'19, lub do ułamkowego udziału we współwłasności garażu wielostanowiskowego, o którym mowa w art. 27'1.

3'4. Członkiem spółdzielni może być najemca, o którym mowa w art. 48 ust. 1. Przepisy dotyczące członkostwa właścicieli lokali stosuje się odpowiednio.

4. (uchylony)

5. Jeżeli spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo odrębnej własności lokalu albo ekspektatywa własności należy do kilku osób, członkiem spółdzielni może być tylko jedna z nich, chyba że przysługuje ono wspólnie małżonkom. W przypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych rozstrzyga sąd w postępowaniu nieprocesowym. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez spółdzielnię terminu wystąpienia do sądu, nie dłuższego niż 12 miesięcy, wyboru dokonuje spółdzielnia. Do czasu rozstrzygnięcia, o którym mowa w zdaniu drugim, lub wyboru, o którym mowa w zdaniu trzecim, osoby, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo odrębnej własności lokalu albo ekspektatywa własności, mogą wyznaczyć spośród siebie pełnomocnika w celu wykonywania uprawnień wynikających z członkostwa w spółdzielni.
PostWysłany: Czw 20:52, 23 Lis 2017
Gość

 


Spółdzielnia ma wszystkie informacje dotyczące nas;
we wszystkich wydrukach na nasze nazwisko i adres mamy podany :
- spółdzielczy numer ewidencyjny,
- status własności,
- swoje indywidualne konto do wpłat (do CEE zresztą) itd., itp.;
z czegoś to wynika,
musieli dysponować wszystkimi niezbędnymi dokumentami;
PostWysłany: Pią 11:53, 24 Lis 2017
Gość

 


Wywiesili już kartki. Zresztą takie, że bez naszej zgody nie mogą kłaść marmurów także.

Zachęcam do udziału w najbliższym zebraniu. Będzie można przy okazji odwołać zarząd, powołać nową radę nadzorczą i zrobić porządek w radzie osiedla.
PostWysłany: Pią 14:05, 24 Lis 2017
Gość

 


Anonymous napisał:
Wywiesili już kartki. Zresztą takie, że bez naszej zgody nie mogą kłaść marmurów także.

Zachęcam do udziału w najbliższym zebraniu. Będzie można przy okazji odwołać zarząd, powołać nową radę nadzorczą i zrobić porządek w radzie osiedla.


A Pan Mariusz przyniósł uchwałę do podpisania w sprawie planowanych remontów!
PostWysłany: Pią 14:17, 24 Lis 2017
Gość

 


A ktoś wie jakie to są remonty planowane czy tak w ciemno chcą, żeby podpisać?
PostWysłany: Sob 11:51, 25 Lis 2017
Gość

 


Planowane remonty są wymienione na kartce, którą się podpisuje wyrażając zgodę. Są to:

1) Remont klatek od D do J
2) Remont instalacji p-poż
3) Remont dźwigów
4) Remont elewacji
PostWysłany: Sob 14:47, 25 Lis 2017
Gość

 


w ciemno czy jasno to nie ma znaczenia,
bo przez 14 lat nie potrzebne były podpisy
i co zrobili, co naremontowali
PostWysłany: Sob 15:10, 25 Lis 2017
Gość

 


Anonymous napisał:
w ciemno czy jasno to nie ma znaczenia,
bo przez 14 lat nie potrzebne były podpisy
i co zrobili, co naremontowali


Drodzy Państwo,

po nowelizacji w 9.09.2017 r. ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w momencie ewentualnego wydzielenia się wspólnoty ze Spółdzielni w świetle obowiązujących przepisów następuje rozliczenie m.in. wydatków z funduszu remontowego.

Teraz strategia Spółdzielni będzie taka, aby wykonywać "remonty" i "pompować" max. koszty bo gdy grupie lokatorów przyjdzie do głowy założyć wspólnotę to wtedy się takim inicjatorom powie:
nie ma sprawy, wydzielajcie się... ale zapłacie nam 2-3 mln.

Także teraz dwa razy pomyślcie zanim co kolwiek z ekipą z SM PAX-u będziecie remontować...
PostWysłany: Sob 17:00, 25 Lis 2017
Gość

 


Anonymous napisał:
Anonymous napisał:
w ciemno czy jasno to nie ma znaczenia,
bo przez 14 lat nie potrzebne były podpisy
i co zrobili, co naremontowali


Drodzy Państwo,

po nowelizacji w 9.09.2017 r. ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w momencie ewentualnego wydzielenia się wspólnoty ze Spółdzielni w świetle obowiązujących przepisów następuje rozliczenie m.in. wydatków z funduszu remontowego.

Teraz strategia Spółdzielni będzie taka, aby wykonywać "remonty" i "pompować" max. koszty bo gdy grupie lokatorów przyjdzie do głowy założyć wspólnotę to wtedy się takim inicjatorom powie:
nie ma sprawy, wydzielajcie się... ale zapłacie nam 2-3 mln.

Także teraz dwa razy pomyślcie zanim co kolwiek z ekipą z SM PAX-u będziecie remontować...


Znaczy co, nie remontować i żyć w syfie następne 15 lat?
PostWysłany: Sob 18:05, 25 Lis 2017
Gość

 


Anonymous napisał:
Planowane remonty są wymienione na kartce, którą się podpisuje wyrażając zgodę. Są to:

1) Remont klatek od D do J
2) Remont instalacji p-poż
3) Remont dźwigów
4) Remont elewacji


Jak to!!! znowu remont klatek D,E,F??? przecież były niedawno remontowane.

Za to klatki od G,H, J nie były nigdy remontowane . Nawet nie były drugi raz malowane w ramach inwestycji budowlanej. Należy się też wyłożenie ścian wiatrołapów i parterów gresem, tak jak na innych klatkach, bo wszyscy płacimy równo na fundusz remontowy.

I koniecznie pomalować balkony na jednolity kolor. Nasze osiedle wygląda już jak slums.

Po uzyskaniu własności gruntu, trzeba będzie podjąć na nowo kwestię przekształcenia we wspólnotę.
PostWysłany: Nie 16:29, 26 Lis 2017
Gość

 


Właśnie dlatego, że "wszyscy płacimy równo na fundusz remontowy" klatki D-J powinny wyglądać tak samo jak odnowione klatki A, B i C.
Zgłoszenia remontów
  Forum Forum mieszkańców osiedla przy ul. Stryjeńskich 19 (Warszawa Ursynów) Strona Główna » Forum ogólne
Możesz pisać nowe tematy
Możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Wszystkie czasy w strefie CET (Europa)  
Strona 2 z 4  
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4  Następny
  
  
 Napisz nowy temat  Odpowiedz do tematu  fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Powered by phpBB © phpBB Group
Theme designed for Trushkin.net | Themes Database.
Regulamin