Rejestracja FAQ Użytkownicy Szukaj Forum Forum mieszkańców osiedla przy ul. Stryjeńskich 19 (Warszawa Ursynów) Strona Główna

Forum Forum mieszkańców osiedla przy ul. Stryjeńskich 19 (Warszawa Ursynów) Strona Główna » Forum ogólne » CEE PROPERTY ADMINISTRATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL
Napisz nowy temat  Odpowiedz do tematu Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat 
CEE PROPERTY ADMINISTRATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL
PostWysłany: Nie 16:07, 22 Mar 2015
Gość co ma złość
Gość

 


imsig.pl/pozycja/2015/55/KRS/51712,CEE_PROPERTY_ADMINISTRATOR_SP%C3%93%C5%81KA_Z_OGRANICZON%C4%84_ODPOWIEDZIALNO%C5%9ACI%C4%84 - wejdźcie i przekonajcie się koledzy spółdzielcy jak spółeczka , która zarządza naszymi pieniędzmi nie dość że rozrosła się z 5tysi do 100000 kapitału zakładowego to jeszcze bez naszej wiedzy przekazuje udziały jakiemuś słupkowi, Mariański i Ślązak po raz drugi ,po akcji z Wójcickim chcą nam zgotować następne długi za nasze wcześnie płacone na CEE pieniądze,zupełnie jak SKOK Wołomin...
Re: CEE PROPERTY ADMINISTRATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIED
PostWysłany: Nie 16:10, 22 Mar 2015
Gość
Gość

 


Gość co ma złość napisał:
imsig.pl/pozycja/2015/55/KRS/51712,CEE_PROPERTY_ADMINISTRATOR_SP%C3%93%C5%81KA_Z_OGRANICZON%C4%84_ODPOWIEDZIALNO%C5%9ACI%C4%84 - wejdźcie i przekonajcie się koledzy spółdzielcy jak spółeczka , która zarządza naszymi pieniędzmi nie dość że rozrosła się z 5tysi do 100000 kapitału zakładowego to jeszcze bez naszej wiedzy przekazuje udziały jakiemuś słupkowi, Mariański i Ślązak po raz drugi ,po akcji z Wójcickim chcą nam zgotować następne długi za nasze wcześnie płacone na CEE pieniądze,zupełnie jak SKOK Wołomin...


A to odnośnik do info na temat nowego właściciela CEE Property,który nie jest związany zupełnie z naszą spółdzielnią:
imsig.pl/szukaj/osoba,RADOSŁAW,NOWAKOWSKI,cff968fd99e
Re: CEE PROPERTY ADMINISTRATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIED
PostWysłany: Nie 19:36, 22 Mar 2015
Gość

 


Gość co ma złość napisał:
Mariański i Ślązak po raz drugi ,po akcji z Wójcickim chcą nam zgotować następne długi za nasze wcześnie płacone na CEE pieniądze,zupełnie jak SKOK Wołomin...


jedyne wyjście:

NIE PŁACIĆ
CEE property
PostWysłany: Nie 23:29, 22 Mar 2015
Gość
Gość

 


To właściwie jakie jest zabezpieczenie naszych pieniędzy przed ich możliwym wyprowadzeniem przez nieznaną osobę a przeczytawszy w KRS o zakresie działalności CEE property wszystko niestety mogą zrobić, więc składać jak najszybciej pisma do PAX-u w celu udokumentowania tej zmiany i po drugie udowodnienia że kasa nie odpłynie w siną dal....A najlepiej nie płacićalbo wymóc podanie bezpośredniego konta do PAX-u.
Oto zakres działalności CEE Property zarządzającej naszymi pieniędzmi:
Kody PKD:

82.1 - Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą
73.1 - Reklama
47.9 - Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
52.1 - Magazynowanie i przechowywanie towarów
37.0 - ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW
68 - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI
81 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI
82 - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
38 - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW
46.6 - Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia
64.9 - Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
46.7 - Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa
36.0 - POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY
43 - ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE
42 - ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ
41 - ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
77 - WYNAJEM I DZIERŻAWA
66.1 - Działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

A dla niedowiarków adres do info:
aleo. com/pl/firma/cee-property-administrator-spolka-z-ograniczona-odpowiedzialnoscia
CEE property
PostWysłany: Pon 9:11, 23 Mar 2015
Gość
Gość

 


W dniu 2015.03.13 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści:
Dział 1.
Rubryka 4. Informacje o umowie
WPISAĆ
1
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki 04.03.2015 R., REP. A NR 384/2015, NOTARIUSZ PATRYCJA WĄSOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE ZMIANA § 8 UST. 1 ORAZ § 9 UMOWY SPÓŁKI.
Rubryka 7. Dane wspólników
WYKREŚLIĆ
1
1. Nazwisko, nazwa lub firma MARJAŃSKI
2. Imiona TOMASZ PIOTR Ikona RSS
3. Numer PESEL lub numer REGON (ukryty)
5. Udziały posiadane przez wspólnika 10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH
6. Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółki TAK
WPISAĆ
2
1. Nazwisko, nazwa lub firma NOWAKOWSKI
2. Imiona RADOSŁAW Ikona RSS
3. Numer PESEL lub numer REGON (ukryty)
5. Udziały posiadane przez wspólnika 190 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 95.0000 ZŁOTYCH
6. Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółki NIE
Rubryka 8. Kapitał spółki
WYKREŚLIĆ
1. Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 ZŁ
WPISAĆ
1. Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 ZŁ
CEE property
PostWysłany: Pon 9:20, 23 Mar 2015
Gość
Gość

 


Oto całość info na temat spółki zamieszczonej w KRS z dn.21.01.2011, czyli po zmianie głównego udziałowca w marcu 2015 szeroka działalność spółki jest łakomym kąskiem dla wyprowadzenia kaski lub zadłużania się na nasz koszt:

CEE PROPERTY ADMINISTRATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS 0000376483, REGON 142783733

W dniu 2011.01.21 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści:
Dział 1.
Rubryka 1. Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnej podmiotu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
3. Firma, pod którą spółka działa CEE PROPERTY ADMINISTRATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
5. Informacja, czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej NIE
6. Informacja, czy przedsiębiorca posiada status organizacji pożytku publicznego NIE
Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu
1. Siedziba kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA
2. Adres miejscowość WARSZAWA ulica PUŁAWSKA nr domu 24 A nr lokalu 30 kod pocztowy 02-512 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Rubryka 4. Informacje o umowie
1
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki AKT NOTARIALNY Z DNIA 10.01.2011 R., NOTARIUSZ PATRYCJA WĄSOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. JASNA 7 LOKAL 1A, REP. A NR 77/2011
Rubryka 5.
1. Czas, na jaki została utworzona spółka CZAS NIEOZNACZONY
3. Informacja, czy wspólnik może mieć jeden, czy większą liczbę udziałów WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rubryka 7. Dane wspólników
1
1. Nazwisko, nazwa lub firma MARJAŃSKI
2. Imiona TOMASZ PIOTR Ikona RSS
3. Numer PESEL lub numer REGON (ukryty)
5. Udziały posiadane przez wspólnika 10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH
6. Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółki TAK
Rubryka 8. Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 ZŁ
Dział 2.
Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania spółki ZARZĄD
2. Sposób reprezentacji spółki W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE, ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu
1
1. Nazwisko, nazwa lub firma ŚLĄZAK
2. Imiona ANDRZEJ MARIAN Ikona RSS
3. Numer PESEL lub numer REGON (ukryty)
5. Funkcja w organie reprezentującym PREZES ZARZĄDU
6. Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach NIE
Dział 3.
Rubryka 1. Przedmiot działalności
1
1. Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności 36 00 Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY
2
1. Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności 37 00 Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW
3
1. Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności 38 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW
4
1. Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności 41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
5
1. Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności 42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ
6
1. Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności 43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE
7
1. Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności 46 6 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, URZĄDZEŃ I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA
8
1. Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności 46 7 POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA
9
1. Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności 47 9 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI
10
1. Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności 52 10 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW
11
1. Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności 64 9 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
12
1. Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności 66 1 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
13
1. Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności 68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI
14
1. Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności 73 1 REKLAMA
15
1. Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności 77 WYNAJEM I DZIERŻAWA
16
1. Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności 81 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI
17
1. Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności 82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
PostWysłany: Pon 10:07, 23 Mar 2015
Gość

 


Z punktu widzenia członków SM Pax to co robią kolejni właściciele CEE nie powinno nas kompletnie obchodzić. To jest Sp. z o.o. i wg prawa mogą robić co im się żywnie podoba. Ale ...

Ale powinno nas obchodzić DLACZEGO i NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ zarząd spółdzielni podpisał umowę o tzw administrowanie z CEE. Zgodnie ze Statutem SM Pax na podpisanie TAKIEJ umowy powinno wyrazić zgodę Walne Zgromadzenie. Nawet nie Rada Nadzorcza. Walne Zgromadzenie. Tak samo jest z upadłością spółdzielni. Aby zarząd mógł złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości potrzebna jest zgoda Walnego Zgromadzenia. A w 2012 zarząd SAMODZIELNIE złożył taki wniosek do sądu (na marginesie - zostało w tej sprawie złożone zawiadomienie do prokuratury).

Jak widać zarząd kompletnie nie liczy się z przepisami prawa. O nas, członkach SM Pax już nawet nie wspominam.

A na marginesie tej hucpy ze zmianą w CEE, to wprowadzili jakiegoś słupa, żeby samemu uniknąć odpowiedzialności za wyprowadzane ze spółdzielni NASZE pieniądze.

NIE PŁACIĆ.
PostWysłany: Sob 11:44, 28 Mar 2015
Gość

 


Wczoraj na TVN w Prawy do Lewego był świetny wywiad z sedzią panią prof. Ewą Łętowską, która jak się okazało mieszka w zasobach spółdzielni mieszkaniowej SRÓDMIEŚCIE, której to spółdzielni grozi upadłość, a obecnie komornicy zajmują konta z opłatami ekspl. natomiast w najbliższym czasie ma ulec wyłączeniu ciepło i woda.

Na własnej skórze pani profesor odczuła działalność molocha - spółdzielni z fatalną strukturą zarządzania i nie przystającą, szkodliwą legislacją i może oprócz książki, którą zamierza na ten temat napisać, dotrze też do ludzi odpowiedzialnych za stanowienie prawa w naszym kraju i może w końcu ich przekona o potrzebnych i nie cierpiących zwłoki zmianach, korzystnych dla spółdzielców, a nie jedynie dla władz tychże korporacyjnych struktur, które się świetnie umieją okopać wokół własnych partykularnych interesów.
Pani profesor opisywała zjawisko rolowania długu - skąd my to znamy...
PostWysłany: Wto 21:13, 05 Maj 2015
Gość

 


NOWAKOWSKI RADOSŁAW kandydował do rady nadzorczej, wycofął swoja kandydaturę na 6 części .
PostWysłany: Śro 8:55, 06 Maj 2015
Gość

 


Jedyną metodą na śląską bandę jest odsunięcie ich od władzy. Najłatwiej to zrobić na Walnym Zgromadzeniu poprzez wybór Rady Nadzorczej. Nowy Zarząd jest w stanie opanować cały burdel i wyprowadzić Spółdzielnię z tego bagna.
CEE PROPERTY ADMINISTRATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL
  Forum Forum mieszkańców osiedla przy ul. Stryjeńskich 19 (Warszawa Ursynów) Strona Główna » Forum ogólne
Możesz pisać nowe tematy
Możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Wszystkie czasy w strefie CET (Europa)  
Strona 1 z 1  

  
  
 Napisz nowy temat  Odpowiedz do tematu  fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Powered by phpBB © phpBB Group
Theme designed for Trushkin.net | Themes Database.
Regulamin